Thursday, 1 August 2013

Pengertian Hawa Nafsu

Hawa nafsu adalah keinginan diri sendiri yang mempunyai potensi menonjol terhadap keakuan, penolakan terhadap kebenaran, keangkuhan dan kesombongan. Seseorang dapat dikatakan menuhankan keinginan dirinya sendiri apabila ia memutlakan diri pada pandangan atau pikirnnya sendiri.
biasanya orang seperti itu akan mudah terjebak pada sikap tertutup dan fanatik, yang akan sangat cepat bereaksi negatif terhadap sesuatu yang berada pada luar dirinya, tanpa bertanya atau mempertanyakan kebenaran yang mungkin ada di luar tersebut.

0 comments:

Post a Comment