WHAT'S NEW?
Loading...

KESALAHAN DALAM MEMBACA AL-QUR;AN


 Bentuk-Bentuk kesalahan dalam membaca Al-Qur`an :
  1. 1          Jalli (kesalahan mutlak atau fatal)
  2. 2        Khafi (kesalahan ringan) 

      Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur`an :
1.  Tajwid :
a.    Makhorijul Khuruf
b.    Sifat Huruf
c.     Ahkamul Huruf
d.    Ahkamul Huruf

2.  Fashohah
a.  Ahkamul Waqof wal Ibtida`
b.  Murohatul Huruf wal Harokat
c.   Muro`atul Kalimat wal Ayat
d.  Adab At-Tilawah 

0 comments:

Post a Comment